Machinaal leggen

Machinaal straten is veilig en snel. Het zorgt voor minder fysieke belasting van stratenmakers en is kostentechnisch interessant. 

Machinaal leggen van bestrating

Machinaal straten 

Machinaal straten is het met klemmen plaatsen van bestrating. Machinaal straten wordt in toenemende mate een eis. Oppervlakken groter dan 1500m² en stenen zwaarder dan 4kg en tegels zwaarder dan 9,5kg dienen machinaal verwerkt te worden. Het doel hiervan is het terugdringen van de fysieke belasting van stratenmakers en de daarmee gepaard gaande uitval.

Haringman Betonwaren biedt alle machinale pakketten aan. In overleg met de opdrachtgever verzorgt Haringman Betonwaren de planning, aanlevering en uitvoering van het werk. Op verzoek kan s’ nachts en in de weekenden machinaal grasbeton gelegd worden, zodat extra verkeershinder wordt voorkomen.

Aan de hand van de wensen van de klant worden de pakketten op de juiste breedte aangeleverd op het werk of eventueel in een depot. Met een vrachtwagen met klem verwerkt Bleijko het product voor u in het werk.