Rotonde concept

Rotondes volgens het rotonde-concept zijn overal toepasbaar en dragen bij aan de verkeersveiligheid. Innovatieve producten zoals rotondeblokken met reflecterende steenslag, het Hydroblock®, de rotondeband met antislopprofiel en de grasbetontegel maken het mogelijk om naast de standaard mogelijkheden te kiezen voor een innovatieve, verkeersveilige en duurzame oplossing. 

Rotonde concept Bleijko

Hydroblocks® in rotondes

Hydroblocks® kunnen heel goed toegepast worden als middeneiland in een rotonde. Er ontstaat een verhoogd overrijdbaar gedeelte, wat leidt tot een lagere gemiddelde snelheid en een verhoogde verkeersveiligheid. Door de vorm en sterkte van het Hydroblock® veroorzaakt zwaar verkeer geen schade aan het verhoogde plateau.  
 

Grasbetontegels in rotondes

Grasbetontegels op de op- en afritten van rotondes voorkomen dat er kuilen ontstaan door het verkeerd aansnijden van de bochten. Door het plaatsen van grasbetontegels in de bochten ontstaat een natuurlijke, veilige wegverbreding waardoor deze kuilen niet meer ontstaan. 

De voordelen:

  • Verkeersveiligheid
  • Onderhoudsvriendelijk, groen en duurzaam
  • Bevorderd de doorstroming
  • Kostenefficiënt door snelle plaatsing
  • Belastbaar voor verkeer t/m verkeersklasse 60

Rotonde concept toepassingen

Het rotonde concept is toepasbaar voor onder andere standaard- turbo-, ei-, en kluifrotondes.

Rotondes "Duurzaam veilig”

Door het toepassen van de CROW richtlijnen ontstaat een uniformiteit aan rotondes die voldoen aan de visie “Duurzaam Veilig” verkeer.

De visie “Duurzaam Veilig” gaat over de verkeersveiligheid en heeft als doel ongevallen te voorkomen en de kans op ernstig letsel zo goed als uit te sluiten. “Duurzaam Veilig” gaat over het totale verkeerssysteem. Deze richtlijnen dragen ook bij aan een betere doorstroming van het verkeer.