Toeslag lage waterstanden

Door langdurig aanhoudende droogte zijn de waterstanden in onze rivieren extreem laag. Met het dalende waterpeil daalt immers ook de laadcapaciteit van de schepen. Omgekeerd betekent dit, dat voor een gelijke hoeveelheid lading meer scheepsruimte nodig is. De kosten stijgen dan ook aanzienlijk, omdat bij een lagere belastingsmogelijkheid van de beschikbare schepen chartering van extra ruimte noodzakelijk wordt. Deze extra ruimte wordt duurder, naarmate het waterpeil verder daalt, omdat de markt hiervoor dan steeds krapper wordt.

Om de meerkosten te dekken, is vanaf bepaalde waterstanden een laagwatertoeslag nodig. Wij worden momenteel geconfronteerd met onvoorziene extra kosten voor de aanvoer van grondstoffen en in een aantal gevallen met stagnatie. In overeenstemming met onze verkoopvoorwaarden zijn wij genoodzaakt deze kosten middels een laagwatertoeslag aan u door te berekenen.

Hieronder geven wij de laagwatertoeslagen die op dit moment reeds bekend zijn voor de desbetreffende week. Na week 51 worden de toeslagen opnieuw bekeken.

De op dit moment bekende laagwatertoeslagen zijn:

- week 48: € 4.30 per ton

- week 49: € 4.40 per ton

- week 50: € 2.90 per ton

- week 51: € 2.60 per ton

- Week 3:  €  2,49 per ton

- Week 4:  €  2,72 per ton

- Week 5:  €  2,32 per ton

- Week 6:  €  0,94 per ton

Indien u aangaande de levertijd nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met onze afdeling expeditie en aangaande de prijs met de afdeling verkoop.