De ideale zetstenen

Veilige dijken zijn in ons land van onschatbare waarde. Bij de watersnoodramp van 1953 zijn er dijken bezweken doordat dichte steenzettingen op een kleilaag waren aangebracht. Sindsdien worden dijken voorzien van zetstenen op een filterlaag: een open steenglooiingsconstructie.

Bij deze constructie is het van groot belang dat er een juiste balans is tussen golfoploop, waterdoorlatenheid van het filter, de vormgeving van de zetsteen en de maximale opening tussen en in de zetstenen. Dit samenspel kan zorgen voor extra stabiliteit en bij RONA®ton XL is deze extra stabiliteit 44% (fstab =1,44), waardoor de zetsteen dunner kan worden ontworpen en er bespaard wordt op beton en transport, met als gevolg minder CO2-uitstoot en een lage MKI.

Natuursteenglooiing

Bij de ontwikkeling van RONA®ton XL is getracht om de uitstraling van een natuurlijke basaltglooiing te combineren met een zeer hoge stabiliteitsfactor. De natuurlijke uitstraling is het gevolg van de wens van een klant: “Altena, jullie kunnen ontwikkelen wat je wilt, als het maar op basalt lijkt”. Door een pakket samen te stellen uit 31 verschillende zuilen, die ieder voorzien zijn van een unieke grillige bovenkant, is de basalt-look zoveel als mogelijk geëvenaard. Verschillende zuilen die niet direct zorgen voor extra stabiliteit, daarom zijn de zuilen door verbindingsbruggen aan elkaar verbonden tot zetsteenplaten. Onderzoek heeft uitgewezen dat “schommelen” en “gewelfvorming” kan worden voorkomen als platen niet groter zijn dan ca. 70 bij 70cm. Daarom hebben we de 31 zuilen aan elkaar verbonden tot 4 zetstenen, die in elkaar grijpen en een stevig vierkant pakket vormen.

Ontwerp

Voor de dimensionering van de glooiings-constructie kunt u gebruik maken van Steentoets, waarin de keuze voor RONA®ton XL is opgenomen. De minimale bochtstraal waarin RONA®ton XL kan worden gelegd is afhankelijk van de helling en de toegestane toename van de open ruimte tussen de zetstenen.

Ontwatering splitkelk2

Als voorbeeld: bij een helling van 1 op 4 en een toegestane toename van de open ruimte van 2,5%, bedraagt de minimale bochtstraal ongeveer 45m. Voor kleine kegelvormen kunnen de losse zuilen van RONA®ton gebruikt worden.

Eenvoudig verwerken

De vierkante pakketten zijn eenvoudig in grote producties op een glooiing te verwerken met een sorteergrijper. De vorm van het pakket maakt het gebruik van pallets overbodig.

Onderhoudsarm

De bruggen en de splitkelken tussen de zuilen zorgen ervoor dat inwasmateriaal langer op zijn plek blijft. Hierdoor kan regelmatig nastrooien met inwasmateriaal worden uitgesteld en het is kostenbesparend.

Meer informatie?

Neem contact met ons op!

Contact